Dessa sidor är skyddade av upphovsrättslagen. All kopiering och användning av grafik, text och annat material är förbjuden, om annat inte speciellt angetts, eller skriftligt löfte erhållits från Melin Software HB.

Den som bryter mot upphovsrättslagen kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år, samt bli skyldig att erlägga ersättning till rättsinnehavare.

Om du vill använda delar av detta verk, eller undrar över något:

Ta kontakt med Melin Software HB

Copyright © 1997-2024
Melin Software HB
All Rights Reserved

Melin Software HB
Thunbergsvägen 26
752 38 UPPSALA

 

Uppdaterad 1 januari 2010
www.melin.nu