English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

MeOS Funktionsbeskrivning

Administrera orienteringsträning och tävling

MeOS används för att administrera orienterinsträning och tävling. Programmet hanterar anmälningar, startlistor, banor, gafflingar, lottning, stafett och patrull, tidtagning, resultat, speakerstöd med mera.

Olika användningssätt

MeOS kan användas för mycket enkla arrangemang utan något som helst förberedelsearbete, eller för större arrangemang i nätverk med många datorer.

Utan föranmälan

Man kan använda MeOS för mycket enkla arrangemang: plugga in SI-enheten i datorn, starta MeOS och skapa en ny tävling. Välj SportIdent, sök och starta automatiskt. Klasser och banor skapas nu vartefter löparna kommer i mål (banor hämtas från inlästa brickor, men kan förstås redigeras vid behov). MeOS lär sig känna igen löpare och SI-brickor efterhand. Sedan är det bara att publicera resultatlistan på nätet och ladda upp sträcktider i WinSplits online. Under träningens gång kan man använda live-kopplingen till WinSplits Pro och direkt analysera sträcktiderna när löparna går i mål.

Med föranmälan

Vill man ha lottade startlistor, eller man har fler än cirka 30 deltagare är det lämpligt att lägga in löparna, och definera klasser och banor i förväg. MeOS importerar de vanliga dataformaten och har en fritextimport, där man kan klippa in anmälningar från exempelvis e-post. Exempel på fritext som kan importeras är:
Karl Kula, 43244, H21, OK Linné
Jonas Svensson, 44244, H40, IF Thor
OK Renen, D35
Hanna Frysén, 34242
Maja Forsell, 34245

Använder man föranmälan har man också tillgång till funktioner som speakerstöd och kvar-i-skogen lista.

Flera datorer

För större arrangemang behöver flera datorer användas. Då använder man MeOS nätverksfunktioner. Tävlingen lagras i en MySQL-databas.

Individuellt, stafett och partull

MeOS har stöd för individuella klasser, patrullklasser och stafetter. I en stafett kan lägga upp sträckor med jaktstart eller låta samma löpare springa flera sträckor.