English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

MeOS

Uppdaterad: 2011-02-22

MeOS – ett mycket enkelt orienteringssystem

MeOS hanterar de datafunktioner som behövs för små och stora orienterings­arrange­mang. Ambitionen är enkelhet. Små arrangemang och träningar­ går att genomföra med några få inställningar.

Större arrangemang är av naturen mindre enkla. Här är ambitionen snarare smidighet; det ska vara smidigt att utföra de, ibland komplicerade, uppgifter som ingår i större arrangemang.

MeOS bygger på öppen källkod. Det betyder att programmet är gratis att ladda ner och använda, och att den som är programmeringskunnig själv kan ändra det till att utföra precis det man behöver. Även om MeOS är gratis, så kostar det att underhålla och utveckla. Den som har nytta av MeOS och vill stödja utvecklingen får gärna bidra. Se programmets hemsida, www.melin.nu/meos.

Den här användarhandboken är organiserad så att grunderna presenteras först. Allt man behöver veta för att genomföra ett mindre arrangemang presentera i första avsnittet, mindre arrangemang.

Därefter följer ett avsnitt som heter hantera MeOS. Här beskrivs mer avancerade inställningar och funktioner. Nästa avsnitt handlar om MeOS i större sammanhang större arrangemang. Här beskrivs hur man kopplar upp MeOS i nätverk och hur man hanterar säkerhetskopior, ekonomi, fakturor och administrerar klubbar.

Sedan följer separata avsnitt om speakerstöd och stafetter och klasser med flera lopp/löpare, där även hantering av patrulltävlingar ingår. MeOS stöder rogaining och även kombinationer av rogaining och vanlig orientering i samma klass.

Slutligen beskrivs MeoS Eventorkoppling och tabelläget, som ofta är praktiskt när stora mängder data ska ändras.

Bra att veta
MeOS döljer sidor och funktioner som inte är tillgängliga. Till exempel dyker inte sidan lag upp förrän det finns klasser där lag ingår. Sidorna för ekonomi och speakerstöd måste man aktivera själv genom att markera hantera klubbar och ekonomi, respektive använd speakerstöd på sidan tävling.

Innehåll

  1. Mindre arrangemang
  2. Hantera MeOS
  3. Större arrangemang
  4. Speakerstöd
  5. Stafetter och klasser med flera lopp/löpare
  6. Rogaining
  7. Eventorkoppling
  8. Tabelläge

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in