English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-12-16:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Start- och resultatlistor

Uppdaterad: 2015-12-16

På sidan listor finns bland annat start- och resultatlistor. Alla listor har funktionerna skriv ut, pdf och webb, som skriver ut respektive sparar en PDF eller HTML-fil för webben. I det senare fallet får du välja mellan ett strukturerat eller formaterat webbdokument. Strukturerat innebär att listan byggs upp genom en (osynlig) tabell. Fördelen är att tabellstrukturen kan kopieras in i ett ordbehandlingsprogram och webbläsaren kan anpassa kolumnbredder, med mera, för varje användare. Formaterat innebär att MeOS placerar ut textelementen på sidan genom att specificera placeringen för varje textelement. Dokumentet blir då mer exakt likt hur det ser ut i MeOS.

Knappen eget fönster öppnar den egna listan i ett separat fönster.

Automatisera skapar en automat som skriver ut eller exporterar listan till fil med jämna mellanrum, se automatisk utskrift och filexport.

Automatisk rullning innebär att listan automatiskt rullar på skärmen, så att hela listan visas. Fullskärm innebär att den dessutom visas på hela skärmen. Denna funktion kan vara ett alternativ till utskrivna listor.

Kom ihåg listan sparar de listinställningar du gjort för denna lista, t.ex. om du valt de klasser som har nummerlapp vid start t vå. Du kan snabbt ta fram listan igen från sidan listor. Inställningen sparas i tävlingen och är tillgänglig för alla som öppnar den.

Kopiera kopierar listan till urklipp, så du kan klistra in den i ett ordbehandlingsprogram eller kalkylbladsprogram.

Återgå tar dig tillbaka till sidan med listval.
Bra att veta
  • Listorna i MeOS uppdateras live – om en lista visas när en bricka läses in uppdateras listan.
  • I många listor går det att klicka på deltagarens namn för att direkt komma till sidan deltagare.
På sidan listor finns vissa gruninställningar. Alternativet sidbrytning mellan klasser / klubbar påverkar endast utskrifter. Med sträcktidsanalys innebär att resultatlistor innehåller information om uppskattade bomtider. Begränsningen antal visade per klass används för att skapa topplistor – t.ex. en lista över medaljörer.
För att automatiskt skriva ut resultatlistor med jämna mellanrum används automaten resultatutskrift / export på sidan automater. Du kan skapa en sådan automat för en given lista genom att välja automatisera. Se automatisk utskrift och filexport.

Kommentarer

Sidbrytningsinställningen är inverterad

2017-03-11 23:01:00 av Johan Jacobsson

I sista RC1 verkar valet "Sidbrytning mellan klasser/klubbar" ha blivit inverterat? I varje fall måste jag klicka i alternativet för att bli av med sidbrytningarna i utskrifter.

Två eller fler med samma tid. Pacering.

2017-06-15 14:47:39 av Mats Luspa

Placeringen efter en placering två eller fler deltagare med samma tid inkrementeras bara med ett. Det skall inkrementeras med två eller mer beroende på hur många med samma tid finns i placeringen före alltså.

Placering

2017-06-15 18:56:43 av Erik Melin

Placeringen beräknas korrekt av MeOS.

Presslista

2017-08-21 14:49:22 av Jan Gustavsson

Vid vår senaste tävling fick jag fram en presslista som var riktigt kommaseparerad och möjlighet att välja att placeringar i följd från samma klubb, kunde klubbens namn ersättas med do. Men nu kan jag inte hitta funktionen i MeOS, och inte heller i manualen. Hur gjorde jag för att få fram presslistan? :-)

Presslista

2017-08-21 22:01:24 av Erik Melin

Jag tror att Eventor kan ta fram underlag för presslistor. Och journalisterna kan själva söka fram listorna som de vill ha dem där.

Presslista - tack

2017-08-24 13:33:58 av Jan Gustavsson

Stort tack för kommentaren om Eventor. I efterarbetet från tävlingen, med växlingar mellan MeOS, Eventor, egen hemsida m.m., är det mycket troligt att jag fick fram presslistan från Eventor. (MeOS har nog inte den funktionen).

Sidbrytning

2017-08-29 19:23:34 av Johan Jacobsson

Hur jag än försöker så lyckas jag inte få till några sidbrytningar mellan klasserna i någon av listorna. Är det jag som gör något fel eller är det en bugg i 3.4.777?
Jag vill gärna ha klassresultat att häfta upp på egna papper.

Bugg i 3.4.777

2017-08-29 20:27:08 av Erik Melin

Använd 3.4.782 istället.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in