English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2012-11-01:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Server- och nätverksproblem

Uppdaterad: 2012-11-01

Om MeOS tappar kontakt med servern får du ett meddelande om problemet. MeOS tillåter att du fortsätter arbeta med tävlingen eller läsa in brickor, och kommer att försöka återställa databasanslutningen i bakgrunden.

När databasen återställts skickas de ändringar du gjort automatiskt till databasen, och blir tillgängliga för andra MeOS-användare. Det är alltså möjligt att klara ett kortvarigt strömavbrott med omstart av servern utan att avbryta arbetet med tävlingen på batteridrivna datorer.
Observera
Automatisk återanslutning bör användas med försiktighet, och endast om ni tror att servern kommer att bli tillgänglig igen – exempelvis om ni råkar ut för ett kortvarigt strömavbrott. Går servern inte att återställa kan ändringar gå förlorade.
Kommandot koppla ner databasen på sidan med serverinställningar får MeOS att sluta försöka återställa databaskopplingen, och istället arbeta vidare lokalt.

Du kan används loggfilerna från utläsningen (see säkerhetskopior och återställning) för att manuellt föra över inlästa brickor från avläsningsdatorerna till en huvuddator.

Om du får meddelanden om databasfel kan du försöka reparera databasen. Se till att ingen annan klient är ansluten. Säkrast är att dra ur nätverkskablar fysiskt, eller stänga av routern/switchen. Öppna sidan med databasanslutningar i den enda MeOS-klient som fortfarande är ansluten. Välj Reparera vald tävling. Om reparationen lyckas bör det gå att öppna tävlingen och fortsätta som vanligt.

Om reparationen misslyckas eller inte hjälper, återstår att öppna en säkerhetskopia (see säkerhetskopior och återställning) och att ladda upp den på servern som en ny tävling. Se sedan till att alla klienter ansluter mot denna nya tävling.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in