English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-03-18:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Förberelser

Uppdaterad: 2015-03-18

MeOS stöd för flera etapper bygger på separata tävlingar för varje etapp. Varje etapp är egentligen helt fristående, och olika etapper kan köras på olika datorsystem utan att känna till varandra, om det skulle vara önskvärt. För att överföra resultat mellan etapperna måste båda tävlingarna sparas lokalt på en dator, där resultaten överförs från en etapp till nästa. Det finns två typiska förfaranden:

Variant ett: En anmälan till samtliga etapper

Den här metoden används då man har en anmälan till samtliga etapper, och deltagarna eller lagen förväntas delta i samtliga etapper i samma klass.
Tips
Tilldela eventuella nummerlappar och lotta med vakanstilldelning innan du skapar flera etapper. Då får deltagarna samma nummerlapp i alla etapper. Det går också att klippa och klistra nummerlappar mellan deltagarna i tabelläget (sortera deltagarna på samma sätt i båda etapperna), men det är krångligare.
När du senare tillsätter en vakans eller byter klass för en deltagare (eller slår ihop klasser), kan följande etapper uppdateras på motsvarande sätt när du överför resultat (se inställningar för resultatöverföring). Däremot är det inte lämpligt att göra större förändringar, som att lägga till / dela klasser, efter det att etapperna skapats: då måste samma förändringar manuellt genomföras i samtliga etapper och slutresultatet måste noggrant kontrolleras.
Tips
Det är inte lämpligt att skapa etapperna förrän tiden för efteranmälan gått ut, undantaget då vakanser används för att tillsätta efteranmälda.
Om du önskar fler etapper, välj Öppna nästa och upprepa proceduren från föregående steg tills dess du har så många etapper som du önskar.

Nu hanterar du varje etapp som en separat tävling. Du kan lägga till banor, lotta, med mera.

Variant två: Separat anmälan till varje etapp

Om du har separat anmälan för deltagare (eller lag) för varje etapp, rekommenderas följande arbetssätt: Du har nu kopplat ihop två oberoende tävlingar, och har förberett för att överföra resultat från etapp 1 till etapp 2 så snart resultaten är klara.

Kommentarer

Starta etapp 2 innan etapp är klar?

2018-03-04 23:15:37 av Lena Elfström

Om man har en dubbeltävling där de båda etapperna körs samma dag finns det risk att första etappen inte hunnit avslutas helt innan nästa startas. Kan man ändå registrera det som en etapptävling med sammanräknat resultat och hur går man i så fall tillväga?

Överföring av resultat

2018-03-05 20:15:02 av Erik Melin

Det går att överföra resultat från etapp 1 till etapp 2 flera gånger. I princip kan man alltså göra en första överföring inför etapp 2, och sedan när båda etapperna är klara göra en "slutöverföring" för att få fullständiga resultat. Men jag rekommenderar inte att försöka göra en överföring medan etapp 2 fortfarande pågår.

Ett alternativ (om man har samma TC) är att köra en tävling med två lopp per löpare.


För att kommentera innehÄllet mÄste du vara inloggad. Logga in