English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2012-05-29:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Grundprinciper

Uppdaterad: 2012-05-29

En lista är uppbyggd av fyra delar. I varje del finns ett antal (noll eller flera) rader och varje rad består av ett antal listposter. Varje listpost har en typ, till exempel Klassnamn, Lags nummerlapp eller Deltagars tid.

När listan skapas kommer varje listpost att ersättas med motsvarande text. Under listans egenskaper ställer du in globala inställningar för listan, om den listar lag eller deltagare, och hur den sorteras.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in