English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2017-02-23:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Långa tävlingstider

Uppdaterad: 2017-02-23

MeOS kan hantera tävlingar som löper över flera dygn. För att stödja tävlingstider över 24 timmar måste du aktivera stöd för detta sidan tävling. Gör det om du väntar dig att någon tävlande är ute längre än 20 timmar.
Observera
Endast SICard 6 och senare kan användas för långa tävlingar. Om och endast om sista målgång är inom 12 timmar från nolltiden kan äldre brickor användas.
När du väljer att stödja långa tider anger du inte längre nolltid utan endast det datum då samtliga tävlande (eller lag) startar; alla förväntas alltså starta detta dygn. Undantaget är om ett lag har flera sträckor. Då är det tillåtet för löparna på sträcka två och framåt att starta mer än ett dygn efter nolltiden när de växlas ut som vanligt.

För tävlingar med långa tävlingstider sätts nolltiden alltid till midnatt i början av tävlingens startdygn.

För att ange en tidpunkt för senare dygn än tävlingens nolltidpunkt används syntaxen 2D 14:00:00, vilket tolkas som kl 14:00 två dygn efter nolltiden (dvs 62 timmer efter nolltiden, som infaller 00:00:00 dygn noll). För tider som infaller samma dygn som nolltiden kan 0D uteslutas, dvs man kan skriva 14:00:00 istället för 0D 14:00:00.
Bra att veta
  • Det finns ingen begränsning för den totala tävlingstiden tävlingstiden. Däremot får tiden mellan två stämplingar inte vara längre än 22 timmar. Banorna måste alltså läggas så att denna gräns inte riskerar att överskridas av någon deltagare. Om gränsen överskrids garanterar inte MeOS att totaltiden blir rätt; den kan bli ett eller flera dygn för kort. Om så är fallet kan du manuellt justera tiden.
  • Eftersom data från stämplingssystemet inte innehåller datum för varje stämpling gör MeOS vissa gissningar om vilket datum stämplingen utförts (därav 22-timmarsregelen ovan). För tider som inkommer från radiokontroller använder MeOS istället den mottagande datorns klocka och tidpunkten då stämplingen inkommer för att avgöra datum. Om stora fördröjningar sker i kommunikationen, eller om stämplingar läses in i efterhand, kan MeOS inte garantera att tiderna blir rätt.

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in