Hem 
 Kartor 
 Systemkrav 
 Prova själv 
 Kontakt 
 Köpa 

Kartor


In English
 

Cavum

Cavum betyder grop på Latin, och många gropar finns det på den är kartan. Det finns också en liten sjö i mitten på kartan samt några få stigar. Terrängen är mestadels öppen, med få sankmarker, och i södra kanten på karan hittar du några branta sluttningar.

Lunsea

Lunsea är inspirerad av en skog söder om Uppsala, kallad Lunsen. Som du kan se är kurvbilden mycket komplicerad, med små sankmarker. Att hitta kontrollerna kräver hög koncentration hela tiden.

Suemega

Terrängen här är centraleuropeisk.  Skogen är tämligen öppen och odetaljerad, med långa, flacka sänkor. Det finns ett par ganska höga kullar, och några riktigt branta sluttningar.

Percipio

Percipio är en nybörjarkarta. Det finns många stigar och inägor som gör orienteringen enkel. En liten del av den här kartan är med i demoversionen.

Japan

Den här kartan är inspirerad av en japansk karta. Skogen är ofta ganska tät, och det är gott om utdragna sänkor och branta sluttningar. I mitten av kartan finns ett extremt tätvuxet område, som du gör klokast i att inte ge dig in i.

Prolix

Prolix är en långdragen karta med smala långa höjder och gropar. Det finns flera små sjöar i den platta delen av kartan och ett högt berg med mjuka, detaljfattiga sluttningar i väster.

Hillscape

Hillscape är en fantasikarta med något onaturliga höjder och kullar. Här har du chansen att uppleva en terräng du antagligen aldrig annars kommer att stöta på.

Tumulosus

Här finns höga berg, och öppna ytor utan skog, vilket tillåter ett riktigt högt tempo. Det gäller dock att ta det försiktigt - även efter en liten bom kan det vara svårt att springa ikapp konkurrenterna.

Skåneland

Terräng lik denna kan du kanske hitta i södra Sverige. Det finns branta, mjuka höjder, stenmurar och spår av skogsbruk. I mitten av kartan flyter en å, och i det sydöstra hörnet finns ett riktigt knepigt parti med många sänkor.

 Campester

Campester är en karta över svagt kuperad, relativt detaljfattig terräng. Framkomligheten är mestadels god. Ett par större stigar genomkorsar området, och det finns också en del spår efter skogsbruk.

Nightland

Nightland är en karta som är speciellt designad för nattorientering. Det är gott om stigar och öppna ytor. Höjderna är stora och tydliga.

Insula

Insula är en karta över en ö, mestadels lättframkomlig skog, torra mossar och ett område sanddyner. Bad i havet rekommenderas dock inte...

 Copyright (c) 2024. Melin Software HB
Thunbergsvägen 26, SE-752 38 Uppsala, Sweden, +46 18-507748