English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

MeOS 3.9

Uppdaterad: 2023-02-06

MeOS – ett mycket enkelt orienteringssystem

MeOS hanterar de datafunktioner som behövs för små och stora orienterings­arrange­mang och andra arrangemang med tidtagning. Ambitionen är enkelhet. Små arrangemang och träningar­ går att genomföra med några få inställningar.

Större arrangemang är av naturen mindre enkla. Här är ambitionen snarare smidighet; det ska vara smidigt att utföra de – ibland komplicerade – uppgifter som ingår i större arrangemang.

MeOS bygger på öppen källkod. Det betyder att programmet är gratis att ladda ner och använda, och att den som är programmeringskunnig själv kan ändra det till att utföra precis det man behöver. Även om MeOS är gratis, så kostar det att underhålla och utveckla. Den som har nytta av MeOS och vill stödja utvecklingen får gärna bidra. Se programmets hemsida, www.melin.nu/meos.

Den här användarhandboken är organiserad så att grunderna presenteras först. Allt man behöver veta för att genomföra ett mindre arrangemang presentera i första avsnittet, mindre arrangemang.

Därefter följer ett avsnitt som heter hantera MeOS. Här beskrivs mer avancerade inställningar och funktioner. Nästa avsnitt handlar om MeOS i större sammanhang större arrangemang. Här beskrivs hur man kopplar upp MeOS i nätverk och hur man hanterar säkerhetskopior, ekonomi, fakturor och administrerar klubbar.

Sedan följer separata avsnitt om speakerstöd och lag, stafetter, gafflingar och flera lopp, där även hantering av patrulltävlingar ingår. MeOS stöder rogaining och även kombinationer av rogaining (poängorientering) och vanlig orientering i samma klass.

Slutligen beskrivs MeOS Eventorkoppling och tabelläget, som ofta är praktiskt när du vill ändra flera saker samtidigt, exempelvis tilldela status "ej start" utifrån en alfabetiskt sorterad lista.

Bra att veta
MeOS döljer sidor och funktioner som inte är tillgängliga. Till exempel dyker inte sidan lag upp förrän det finns klasser där lag ingår. Vissa funktioner som bara behövs ibland, såsom stöd för flera etapper, patruller eller rogaining måste slås på manuellt, se MeOS Funktioner.

Innehåll

 1. Allmänna råd och tips
 2. Mindre arrangemang
 3. Tidtagning utan banor och kontroller
 4. Hantera MeOS
 5. Större arrangemang
 6. Hantera flera etapper
 7. Speakerstöd
 8. Lag, stafetter, gafflingar och flera lopp
 9. Rogaining
 10. Eventorkoppling
 11. Tabelläge
 12. Redigera listor
 13. Resultatmoduler
 14. Appendix I: Mästerskap med kval och final
 15. Appendix II: MeOS på Mac och Linux

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in