English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2017-03-24:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Anmäla deltagare

Uppdaterad: 2017-03-24

Om namn

MeOS har ett fält för deltagares namn. Beroende på arrangemangets art kan du mata in fullständigt namn, ett förnamn eller ett smeknamn. Fullständiga namn kan matas in på formen

"Förnamn Efternamn [Efternamn 2]" (Alice Burman Björk),

eller kommaseparerat

"Efternamn [Efternamn 2], Förnamn [Förnamn 2]", (Burman Björk, Alice Beda).

Det senare sättet är nödvändigt i de fall mer en två förnamn måste anges. Notera dock att formateringen av listor kan bli förändrad om mycket långa namn används; om det blir ett problem kanske du måste förkorta namnen genom initialer och liknande.
Bra att veta
I listor visar MeOS vanligtvis alla namn på formen "Förnamn Efternamn" oavsett hur de är inmatade; om du vill ha listor på annat sätt kan du göra dessa manuellt, se redigera listor.
Vid strukturerad import från dataformat som separerar för- och efternamn använder MeOS internt den kommaseparerade formen. Om du föredrar att alltid se och mata in namn på den formen kan du sätta NameMode till 1 under lokala inställningar.

Strukturerad import

Det rekommenderade sättet att anmäla deltagare är import av anmälningsdata. Använd standardiserade format, som OE2003 CSV-format eller IOF-XML (version 3.0 eller 2.0.3) för att importera anmälningar. Eventor använder IOF-XML. MeOS skapar automatiskt klasser och klubbar som förekommer och klubbdata hämtas från klubbregistret. Välj anmälningar under importera tävlingsdata på sidan tävling. Även ett rankingdata kan importeras.
Observera
Om anmälningsfilerna endast innehåller klubbnummer, måste ett matchande klubbregister vara installerat för att klubbarna ska tolkas korrekt.

Fri anmälningsimport

Om du inte har tillgång till anmälningsdata i ett standardiserat format kan du använda den fria anmälningsimporten. Välj fri anmälningsimport på sidan tävling. Här anger du namn, klubb, klass, SportIdent, och eventuellt starttid i klartext, förslagsvis kommaseparerat. Det är fördelaktigt att ange många deltagare på en gång. Ett exempel på data som kan importeras är:

Johan Svensson, OK Linné, H21, 800605
Johanna Andersson, IF Thor, D70, 390101
Sven Johansson, IF Liten, H10, 37371

Formateringen är fri: ett annat exempel på data som kan importeras är

OK Linné
Johan Svensson, Lång, 800605
Sven Johansson, Kort, 37371
Johanna Andersson, Mellan, 390101

Välj sedan granska inmatning och kontrollera att MeOS har tolkat den fria texten på rätt sätt, och välj slutligen spara anmälningar. Om MeOS har problem att tolka de data du angivit kan du försöka formatera om den fria texten. Följande tips kan hjälpa:
Bra att veta
Om klubb- och löpardatabasen är installerad kommer MeOS automatiskt att matcha löpare och klubbar mot den, och därefter komplettera anmälan med ytterligare uppgifter, t.ex. nationellt löpar-id och kontaktuppgifter för klubben.

Manuell inmatning

På sidan deltagare är det möjligt att lägga in nya deltagare. Klicka på ny deltagare, och fyll i relevanta uppgifter. Detta arbetssätt är dock opraktiskt om man ska anmäla fler än ett fåtal. Det förutsätter också att klasserna är redan är skapade; sidan är endast tillgänglig om det finns klasser.

Anmälningsdata från Excel och andra tabellprogram

Om du har anmälningsdata i tabellformat i ett kalkylprogram, kan du använda tabelläget på sidan deltagare för att klistra in anmälningarna. Också i detta fall måste klasserna finnas

Eventor

MeOS har en Eventorkoppling, vilket gör att du direkt kan få in anmälningar i programmet.

Direktanmälan

Ytterligare ett alternativ är direktanmälan, som är ett förenklat anmälningsformulär. Först måste du skapa klasserna och se till att rutan tillåt direktanmälan är markerad. Funktionen direktanmälan kommer du åt på sidan SportIdent. Välj anmälningsläge ut listan med funktioner. Om du ansluter en SI-enhet kan du använda den för att läsa in bricknummer och om löparregistret är installerat används det för att identifiera löparna.

Det går att skriva ut ett startbevis för direktanmälda deltagare. Markera kryssrutan startbevis och gör lämpliga skrivarinställningar. Du kan ange egna textrader som skrivs ut på varje deltagarbevis. (Det går också att skriva ut deltagarbeviset på sidan deltagare).

Löpardatabasen

Du kan använda löpardatabasen för att anmälda deltagare. Välj löpardatabasen på sidan tävling, och sedan personer. Tabellen visar samtliga löpare i registret. Dubbelklicka på + i kolumnen anmäl och välj en lämplig klass. Klicka på anmäl.

Kommentarer

Import giver dobbelte tilmeldinger

2017-04-21 11:28:11 av Flemming Bruun

Når man importere samme løber-fil to gange optræder samme løbere flere gange.
Skulle disse ikke blive opdateret i stedet for indsat i databasen.
Kan testes ved import af OE2003-CSV-fil og ved fri import.

Erik

2017-04-22 06:59:59 av Erik Melin

Detta är en bugg. Löst i version 3.4 Update 1.

Namn på bricka

2017-05-05 11:38:49 av Erik Nilsson

Det vore bra om MeOS tar över namnet (för- och efternamn) som är sparat på brickan när man lägger till en anmälan med SI enhet vid direktanmälan. Går det på något sätt?

Namn/klubb från brickan

2018-03-21 16:52:51 av ke Larsson

MeOS 3.5 RC1, direktanmälan. Om brickan inte finns i löpardatabasen och MeOS istället hämtar namn/klubb från brickan, fås konstiga tecken i namnfältet.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in