English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2017-02-22:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Lag, stafetter, gafflingar och flera lopp

Uppdaterad: 2017-02-22

MeOS stöder stafetter och lagtävlingar av olika slag, t.ex som patruller, individuella gafflingar, prolog + jaktstart. Alla klasser som har mer än en bana eller mer än en sträcka kallas gemensamt för multiklasser.
Bra att veta
Det går utmärkt att blanda multiklasser och vanliga klasser i samma tävling.
Se först till att de funktioner för lag och gafflingar som behövs är aktiverade under MeOS funktioner på sidan tävling.

Gafflade banor

Om du inte har aktiverat funktioner för stafett eller lagtävlingar, finns endast knappen Gafflade banor. Om du väljer den visas möjliga inställningar för individuella gafflade banor:

Lagklasser

Om du har aktiverat funktionalitet för någon lagklass, finns knappen flera banor/stafett Den startar guiden ändra sträckindelning, som används för att definiera en multiklass. Man kan välja på ett antal fördefinierade tävlingsformer. För vissa tävlingsformer kan alternativen starttid och antal sträckor anges. Följande alternativ finns (beroende på vilka funktioner som är aktiva).
Observera
Det är i allmänhet olämpligt att ändra sträckindelningen i en klass där det redan finns anmälda lag eller deltagare. Men vissa ändringar fungerar. MeOS kommer att försöka skapa lag eller omforma lag av redan anmälda. Till exempel fungerar det att konvertera en individuell klass till en par- eller singelklass, eller till prolog+jaktstart.
Klicka på verkställ för att genomföra inställningen. Nu visas en tabell med inställningar för alla sträckor, förinställda enligt den tävlingsform du valt, se sträckors egenskaper.

Innehåll

  1. Bantilldelning
  2. Sträckors egenskaper
  3. Hantera lag
  4. Omstart

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in