English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2012-05-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Vakanser, klassbyte och återbud

Uppdaterad: 2012-05-25

När man lottar en klass kan man välja att lotta in vakanser. För att tillsätta en vakans, gå till sidan deltagare och klicka på vakanser. Skriv in deltagarens uppgifter och klicka på den vakansplats du vill tillsätta i listan nedanför. Om du har tillgång till löpardatabasen hämtar MeOS löparen därifrån om du skriver in bricknumret.
Tips
Du kan också använda en SI-enhet för att läsa in bricknummer. Starta SI-enheten som vanligt på sidan SportIdent och återgå därefter till vakanssidan.
När du valt en klass visas startlistan för den klass där deltagaren anmäldes och du har möjlighet att välja om du vill tillsätta fler vakanser eller återgå till sidan deltagare.

Om inte lottar eller vill sätta in nya deltagare före första start, är poängen med vakanser inte så stor. Då kan du istället välja ny deltagare och därefter skriva in namn, klubb, bricknummer och eventuell starttid.

Deltagaren tilldelas automatiskt den anmälningsavgift som gäller i klassen vid tidpunkten för anmälan / vakanstillsättningen.

När en deltagare är vald på sidan deltagare finns två praktiska funktioner tillgängliga: klassbyte och återbud. Om du väljer återbud kommer löparen att förlora sin starttid, få status ej start och en ny vakans skapas på den starttid löparen hade. Om du väljer klassbyte får du istället upp en lista på tillgängliga vakanser. Genom att klicka på en vakans flyttas den valda löparen till den vakanta startplatsen och löparens tidigare plats blir vakant.
Observera
MeOS gör ingen justering av anmälningsavgifter, så gäller en ny anmälningsavgift eller ändringsavgift måste den ändras manuellt. Se ekonomi och fakturor.

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in