English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2017-03-15:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

MeOS i nätverk

Uppdaterad: 2017-03-15

För att använda flera datorer med MeOS samtidigt med samma tävling, måste MeOS användas med databasanslutning. En dator måste agera som server. På denna dator installerar man MySQL-server. MeOS använder MySQL version 5.0 eller senare.
MySQL, Community Edition, kan laddas ner gratis från www.mysql.com, och installeras med standardalternativen, se installera MySQL.
På sidan tävling väljer man databasanslutning. Då kommer man till en sida där man ska mata in uppgifter om vilket server man vill ansluta till. Det finns också information om hur servern ska konfigureras.
Observera
Brandväggar kan ställa till olika problem. Det vanligaste symptomet är att det inte går att ansluta alls. Vad värre är, smarta brandväggar kan få för sig att analysera all trafik, vilket kan göra att nätverket fungerar men går extremt långsamt. Vi rekommenderar att du stänger av alla brandväggar inom nätverket, speciellt brandväggar på servern.

En klok åtgärd är då att låta bli att göra Internet tillgängligt över nätverket. Se till att endast den dator som behöver kommunicera med Internet har anslutning (och kanske också har en brandvägg).
I fältet MySQL server skriver man in namnet på servern, alternativt serverns IP-adress. Användarnamn och lösenord avser användarnamn och lösenord för MySQL, inte inloggnings­uppgifter för datorn. Se hjälpen i MeOS. Fältet port kan normalt lämnas blankt, såvida du inte gjort några avancerade inställningar i MySQL-servern. Klientnamn är namnet på din dator. Det dyker upp i en lista över anslutna datorer. Du kan välja namn som Avläsning 1, Direktanmälan 3, o.s.v, om du vill.

När du har anslutit ges lite lite information om vilken server du anslutit till. Om du inte hade någon tävling öppen när du anslöt visas en lista över lokala tävlingar, det vill säga tävlingar som finns på din dator, och servertävlingar.

Välj en tävling i någon av listorna och klicka på öppna tävling.

För att lägga upp en tävling på servern öppnar du den först lokalt i MeOS. Kontrollera att du är ansluten mot rätt server (eller anslut mot rätt server) och välj ladda upp öppnad tävling på server på sidan databasanslutningar. Nu kan andra klienter ansluta mot servern och öppna tävlingen som du laddat upp.
Tips
Se till att du har en uppdaterad version av löpardatabasen på den dator du laddar upp tävlingen ifrån. Alla klienter som ansluter kommer att använda den databasen.
När du öppnat en tävling ändras fönsterrubriken i MeOS. Där står tävlingens namn och inom parentes huruvida tävlingen körs lokalt eller mot server.
Observera
Se till att alla datorer kör mot servern.

Snabb förhandsinformation

Om du kryssar i rutan Skicka och ta emot snabb förhandsinformation om stämplingar och resultat kommer MeOS direkt att skicka ut information till hela nätverket så snart ett resultat ändras. Andra MeOS-datorer som lyssnar på denna information kan då uppdatera resultatlistor och speakerstöd direkt, utan att gå omvägen via databasen, vilket kan ge ett par sekunders fördröjning. Endast ett program på varje dator kan ta emot denna information. Även om MeOS inte tar emot förhandsinformationen så blir det rätt ändå när informationen blir tillgänglig i databasen.
Bra att veta
MeOS skickar Snabb förhandsinformation genom UDP sändning på det lokala nätverket. Varje MeOS-klient som startats på en dator kan sända, men endast den först startade klienten kan lyssna; du får ett felmeddelande när du ansluter mer än en klient enligt ovan.

Som standard använder MeOS port 21338, men det kan styras genom att ändra DirectPort, se lokala inställningar. Du behöver tillåta den här trafiken genom alla brandväggar. Om du ändrar standardvärdet, kontrollera att du använder samma värde på alla datorer.

Flera tävlingar kan köras samtidigt på samma nätverk och använda samma port utan att störa varandra. Detta fungerar så länge tävlingarnas id (i databasen) är olika, vilket garanteras om samma databas används av alla tävlingar.

Koppla ifrån databasen

Om du väljer koppla ner databasen när du har en servertävling öppen, får du en egen kopia av tävlingen, som döps till tävlingsnamn (lokal kopia från: servernamn). Den kopian bör endast användas som säkerhetskopia i nödfall, eftersom det inte är säkert att den är fullständig (det är en ögonblicksbild på den dator som kopplar ner). Normalt sett tar du en manuell säkerhetskopia genom funktionen säkerhetskopiera på sidan tävling.

Innehåll

  1. Installera MySQL
  2. Server- och nätverksproblem

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in