English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2017-02-08:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Säkerhetskopior och återställning

Uppdaterad: 2017-02-08

Alla MeOS-datorer som är anslutna mot tävlingen tar automatiskt en säkerhetskopia på tävlingen var tredje minut. Säkerhetskopiorna sparas i MeOS datakatalog. Vilken denna är beror på datorn, men den framgår under inställningar, som du kommer åt om du stänger tävlingen.

Du återställer en (automatisk) säkerhetskopia genom att välja återställ säkerhetskopia på MeOS första sida. Välj därefter en säkerhetskopia ur listan (de är sorterade på tävlingsnamn och tidpunkt).

Om du vill spara extra säkerhetskopior på en speciell plats gör du detta genom automaten säkerhetskopiering på sidan Automater. Du väljer en plats och ett tidsintervall.
Tips
Du kan också själv manuellt säkerhetskopiera hela tävlingen genom funktionen Säkerhetskopiera alternativt Spara som fil på sidan tävling. Hela tävlingen sparas som en fristående XML-fil. Du återställer denna genom funktionen importera tävling, som du hittar när ingen tävling är öppen. Funktionen importerar den valda tävlingen som en ny tävling (ingen befintlig tävling kommer att skrivas över).
Som ytterligare säkerhetsåtgärd sparar MeOS omedelbart varje inläst bricka i en fil som heter sireadlog_datum_tid.csv, där datum och tid syftar på den tidpunkt då MeOS brickinläsning påbörjades.

Filen sparas i mappen MeOS på skrivbordet. Funktionen för att läsa in denna fil finns på sidan SportIdent, och heter importera från fil. Att läsa in denna fil har samma effekt som om alla brickor skulle ha lästs in igen.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in