English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2020-07-31:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Seedad lottning

Uppdaterad: 2020-07-31

Seedad lottning används när du helt eller delvis vill låta yttre parametrar, såsom ranking eller resultat från tidigare etapper, styra lottningen. Välj lotta/starttider på sidan klasser, och välj metod seedad.

Först måste du välja en källa till seedningen. Valen resultat, tid, och poäng bygger på att det finns resultat från en tidigare etapp. Det går också att sätta in dessa data manuellt genom att skriva in dem (eller klistra in från Excel eller liknande) i tabellkolumnerna placering in, tid in eller poäng in i tabelläget på sidan deltagare. Valet ranking bygger istället på att rankingdata är importerad. Icke rankade löpare i klassen placeras efter alla rankade löpare.

Sedan måste du definiera seedningsgrupperna. Du kan ange ett tal, vilket innebär att hela klassen delas in i ett antal grupper av denna storlek. Talet 1 innebär alltså att varje deltagare hamnar i sin egen seedningsgrupp, och lottningsmomentet i princip uteblir (viss lottning kan ändå ske i de fall seedningsdata sammanfaller för flera deltagare).

Du kan också lista gruppstorlekarna. Om du anger 15, 1000 får du en seedad grupp med 15 deltagare och resten lottas som vanligt.

Du kan hindra att deltagare från samma klubb startar på angränsande tider genom att markera motsvarande kryssruta. Om seedningen gör att två deltagare hamnar på angränsande starttid, kommer den sämst seedade att flyttas neråt tills krocken är löst. Om klassen har extremt många deltagare från samma klubb är det förstås inte säkert att villkoret kan uppfyllas. MeOS skapar då en startordning i alla fall.

Vanligtvis får de bäst seedade starta sist, men om du vill vända på ordningen mellan seedningsgrupperna markerar du Låt de bästa start först.

Tillämpa parstart innebär att deltagarna startar två och två.

Markera tilldela nummerlappar och ange klassens första nummerlappsnummer för att tilldela nummerlappar.

Se även: Dela klasser.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in