English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2014-03-10:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Klubbar

Uppdaterad: 2014-03-10

På sidan klubbar hanterar man administrativa saker kring deltagande klubbar. För att komma åt den här sidan måste hantera klubbar och ekonomi vara markerat på sidan tävling.

Funktionen ta bort / slå ihop används för att ta bort en klubb och flytta klubbens deltagare till en annan klubb. Det är användbart om en felaktig klubb uppstår, till exempel genom felstavning.
Exempel

Tag exemplet IF Thor. Av misstag råkar någon anmäla några deltagare i IF Tohr. För att slippa gå in och ändra klubb på alla deltagare i Tohr, kan man markera IF Tohr i listan och välja ta bort / slå ihop. En ny lista kommer då upp, och där markerar man IF Thor och väljer slå ihop. För att undvika misstag får man också upp en kontrollista över de deltagare som påverkas.
Funktionen uppdatera uppdaterar den valda klubben med uppgifter från klubb- och löparregistret. För att det ska fungera måste den valda klubben finnas i löparregistret och vara korrekt stavad. Se avsnittet om löpardatabasen. I normala fall hämtas dessa uppgifter automatiskt när klubben skapas. Uppdatera alla gör samma uppdatering för alla klubbar. Uppdatera klubbar & löpare uppdaterar, förutom alla klubbar, också löparnas uppgifter. Radera alla klubbar tar bort alla klubbar från tävlingen. Lag och deltagare finns kvar, men blir klubblösa.
Bra att veta
Antag att klubbregistret innehåller klubbarna OK Linné och Linköpings OK och du anmäler en löpare "Linne OK" en i "OK Linköping". MeOS kommer automatiskt att ändra klubbnamn till dem som finns i klubbregistret, och hämta övriga kontaktuppgifter därifrån. Om du verkligen vill skapa en klubb som heter Linne OK, kan du göra detta på sidan klubbar.
Funktionerna avgifter, faktura, skapa fakturor och sammanställning förklaras i avsnittet ekonomi och fakturor.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in