English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2014-03-11:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Tävlingsinställningar

Uppdaterad: 2014-03-11

Under tävlingsinställningar, som man finner på sidan tävling, finns möjlighet att mata in arrangörens kontaktuppgifter och olika allmänna tävlingsinställningar.

Arrangörens adressuppgifter samt fälten konto och sista betalningsdatum används när man genererar fakturor.

Under avgifter kan du ange avgifter för olika klasstyper och brickhyra. De som anmäler sig efter ordinarie anmälningsdatum får en högre anmälningsavgift, om klassen definierar en sådan. Avgiftshöjning i procent används för att bestämma ett standardvärde på den förhöjda avgiften utifrån ordinarie avgift.
Bra att veta
Om tävlingen importeras från ett format som innehåller avgifter, exempelvis från Eventor, används avgifterna från importfilen. Då har anmälningsavgifterna du ställer in här ingen betydelse.
Åldersgränser (för reducerad avgift) används för att tilldela vissa deltagare i en klass sänkt avgift. Den lägre gränsen anger avgift för unga. Den högre gränsen används för pensionärsrabatt eller liknande.
Bra att veta
Avgifterna du ställer in tillämpas på varje klass, och därefter på varje deltagare. Du kan alltså kontrollera avgifterna på tre olika nivåer, varav detta är den högsta nivån, se ekonomi och fakturor.
Valutasymbol anger den symbol som visas för valuta, t.ex, kr eller £. Valutakod används i vissa exportformat; här anger du exempelvis SEK eller EUR. Valutasymbol före innebär att valutauttryck skrivs £10 snarare än 10£. Kryssa i tillåt decimaler om du behöver använda decimaler. Då kan du även ange vilket decimaltecken som ska användas.

Om du anger en maxtid kommer deltagare som överskrider denna tid inte att godkännas.

Vanligtvis vid IOF-XML export skriver MeOS tider såsom de är angivna i MeOS och tidszonen anges efter datorns inställning. Exportera tider i UTC översätter istället tiderna till UTC (Universal Coordinated Time), så att tidsangivelsen blir densamma oavsett var på jorden MeOS körs. Om du exporterar en startlista i UTC från Sverige, och importerar den i USA, kommer starttiderna i den amerikanska versionen uttryckas i lokal amerikansk tid. UTC kan vara användbart för att publicera startlistor för dem som vill följa en tävling från andra sidan jorden. För tävlande, som vanligtvis startar i samma tidszon, är risken för förvirring kanske större än nyttan.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in