English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2020-08-01:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Lottning

Uppdaterad: 2020-08-01

På sidan klasser finns funktionerna lotta/starttider och lotta flera klasser. I listan över klasser visas symbolen [S] efter klasser där alla deltagare har tilldelad starttid. Om starttiden är gemensam visas istället denna tid.
Observera
Används startstämpling skrivs alltid den lottade starttiden över med den faktiska starttiden. Önskas inte startstämpling ska du inte tillhandahålla startenheter, eller använda klassinställningen ignorera startstämpling.

Lotta en klass

Funktionen lotta/starttider opererar endast på den valda klassen. När du väljer att lotta en klass får du välja metod. All lottning baseras på slumpdata genererad av kosmisk bakgrundsstrålning.

Fältet startintervall används som startmellanrum vid vanlig lottning. Vid klungstart är det istället under detta intervall som alla deltagare startar. Om du anger antal vakanser, lägger MeOS till så många vakanta startplatser till innan lottningen utförs (fanns det fler vakanser i klassen sedan tidigare, tas istället vakanser bort). Du kan välja om vakanserna ska fördelas lottat, eller placeras först eller sist.

Selektionslistan Sträcka används om man vill lotta startordning på en viss sträcka i en stafett, och visas endast om det finns sträckor. Fyller du i fältet nummerlappar tilldelar MeOS deltagarna nummerlappar, med den angivna numret som första nummer.

Under tillämpa parstart kan du välja att inte ha någon parstart (det vill säga individuell start), eller att deltagarna startar två och två eller i ännu större grupper. Vanligtvis kombineras detta med gaffling eller banpool.

Knappen lotta klassen utför lottningen på hela klassen. Knapparna ej lottade, före respektive ej lottade, efter, utför lottning endast på de deltagare som saknar starttid. Deltagarna placeras före respektive efter de redan lottade löparna.

Knappen radera starttider nollställer alla starttider i klassen.

Lotta flera klasser

Knappen lotta flera klasser tar dig till till en översiktssida för lottning. Här kan du fylla i första start och minsta startintervall, som är det minsta startmellanrummet inom en klass. Andel vakanser anges i procent. Metod anger vilken metod som ska användas för lottningen.

Knappen automatisk lottning lottar allt som återstår att lotta helt automatiskt utifrån de inställningar du gjort. Om banorna är inlagda ser MeOS till att löpare som har samma inledning av banan inte startar samtidigt. I klasser där vissa starttider redan är tilldelade, används kryssrutan efteranmälda före ordinarie för att avgöra om efteranmälda ska sättas in före eller efter de redan lottade.

Gemensam start låter dig sätta en gemensam starttid för en eller flera klasser.

Se avancerad lottning för mer avancerade lottningsalternativ.

Kommentarer

Var då?

2022-03-14 00:15:46 av Hans Malmberg

Jag känner mig jättedum men jag kan inte se detta alternativ på sidan klasser. Det finns ett lotta-alternativ på sidan banor (vilket verkar helt fel) men jag ser inget sådant alternativ på sidan klasser. Meos 3.8

Lottning av klasser

2022-03-16 22:17:23 av Erik Melin

Om man skapar en tävling och vill lotta startlistor måste "Förbereda startlistor" vara markerat under "MeOS funktioner".

Om man vill ha denna funktionalitet förifylld ska man t.ex. välja "Individuell tävling" när man skapar en ny tävling och inte "Endast grundläggande", som är mer lämplig om man har anmälan på plats och startstämpling för alla.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in