English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2022-03-02:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Publicera resultat på Internet

Uppdaterad: 2022-03-02

På sidan Automater finns Resultat online. Den här automaten kan exportera tävlingsdata i olika format, antingen till en fil eller automatiskt ladda upp dem till webben. För att skicka resultat till orientering.se/liveresultat, se MeOS resurser.
Tips
Du kan spara denna automat i tävlingen för att snabbt kunna återstarta den vid behov. Använd knappen spara inställningar. Eventuella lösenord sparas inte i själva tävlingen men däremot på den dator du använder. Om du vill kan du ge automaten ett namn.
I listan klasser väljer du vilka klasser du vill publicera resultat för.

Formatet MeOS Online Protocol (MOP) skickar förändringar i tävlingen, mål, start och mellantider, på ett kompakt sätt. Version 2.0 av MOP är förbättrad och hanterar raderade deltagare effektivare och bör användas om mottagaren stöder det. Om du väljer att inkludera banor skickas detaljer om gafflingsalternativ för alla deltagare.

Detaljer i protokollet och exempelkod för att få igång en webbserver finns att ladda ner här: MeOS Resurser. Det går också att exportera resultaten i IOF-XML format, men filerna kan då bli ganska stora.

Alternativet Packa stora filer komprimerar stora filer i ett zip-arkiv.

Skicka till webben skickar filerna direkt till en webbserver. Tävlingens id-nummer och lösenord definieras av webbservern.

Spara på disk sparar filerna till en mapp på datorn. Ange ett filnamnsprefix. De sparade filerna numreras löpande och får filnamn: filnamnsprefix + löpnummer.xml. Skript att köra efter export är ett eget skript som anropas efter varje export. (Jämför Exportera listor till webben.)
Tips
Om du använder MOP och har en stabil internetuppkoppling kan du sätta tidsintervall till 0 (blankt). MeOS exporterar då direkt när en förändring sker.

Kontroller

Välj de kontroller som ska publiceras. Standardvalet är de kontroller som har ett definierat namn (se kontroller) eller där radiostämplingar har registrerats (antalet exporterade kontroller utökas automatiskt när stämplingar inkommer).
Bra att veta
Om internetuppkopplingen är långsam (har lång svarstid) kan uppladdningen av resultat ta tid. Därför kan det vara lämpligt att använda en dedikerad MeOS-klient för uppladdning för att inte blockera annan användning, det vill säga en MeOS-process som endast har denna uppgift. Det går att köra flera instanser av MeOS på samma dator, även om du får en varning om att snabb förhandsinformation är blockerad på alla klienter utom den först startade.

Kommentarer

Preparing automations

2022-10-27 23:32:37 av Hans Malmberg

How can I prepare automations in beforehand? Everytime I stop an automation everything is reset to blanks and I have to enter all data all over again. The button "Spara inställningar" (Save settings?) does not do anything that I can detect.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in