English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2019-05-07:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Ekonomi och fakturor

Uppdaterad: 2019-05-07

MeOS kan skapa fakturor och en ekonomisk sammanställning för hela tävlingen. Fakturorna sammanställs från fälten brickhyra, anmälningsavgift och betalat, som varje deltagare har (Se sidan deltagare med tabelläge). I vissa formulär kan man kryssa för hyrbricka, och då sätts hyravgiften till den avgift man ställt in under tävlingsinställningar.

Där finns även kontaktuppgifter för arrangören, kontonummer med mera, som behövs för att skapa fakturorna.

Automatiskt hantering av anmälningsavgifter

MeOS hanterar anmälningsavgifter enligt följande automatik:

Kontroll av anmälningsavgifter

Rapporten oväntade anmälningsavgifter på sidan listor jämför den automatiskt uträknade avgiften med den faktiskt definierade avgiften för varje deltagare. Om det inte stämmer visas deltagarens namn, klubb, klass (och ålder), förväntad avgift och faktisk avgift. Detta kan vara användbart för att kontrollera avgifterna.

Tilldela anmälningsavgifter manuellt

Om du inte har matat in eller fått in alla anmälningsavgifter i samband med anmälan, finns ett verktyg för att tilldela anmälningsavgifter i efterhand. Verktyget finns på sidan klubbar under avgifter. Här kan man välja en klasstyp, en undre datumgräns, en övre datumgräns, och om du vill filtrera på ålder (undre och övre gräns). Du kan dessutom välja att endast tilldela avgift till deltagare som saknar avgift. För att visa en lista på de deltagare ditt filter pekar ut, välj visa valda deltagare. För att tilldela avgiften till valda deltagare, välj tilldela avgifter. Funktionen nollställ avgifter raderar avgifter.
Tips
Även tabelläget på sidan deltagare kan användas för att manipulera avgifter.

Skapa fakturor

För att skapa en faktura, markera en klubb i listan (sidan klubbar) och välj faktura. När du vill skapa flera fakturor samtidigt finns några alternativ. Klicka på skapa fakturor och välj en funktion ur listan: Funktionen sammanställning tar fram ovan nämnda sammanställning, utan att skapa fakturorna.

Fakturainställningar

Knappen fakturainställningar tar dig till en sida med inställningar. Första fakturanummer låter dig välja ett första faktura nummer; fakturorna numreras löpande från detta nummer. Organisatör och betalningsinformation behövs för att skapa fakturorna. Du kan ange exakta koordinater för adressfältet, om du vill passa in det i speciellt kuvert. Du kan också ange egna textrader som skrivs ut på varje faktura.

Avgifter för stafetter och flerdagarstävlingar

För stafetter och patrulltävlingar är rekommendationen att tilldela varje deltagare en avgift, så att avgiften för ett lag är summan av deltagarnas avgifter. På så sätt får man också en proportionell fördelning av avgifter inom kombinationslag. Vill man ha en annan fördelning går det naturligtvis att manuellt justera individuella deltagares avgifter. MeOS stöder också avgift per lag. Du kan mata in en lagavgift på sidan Lag.

För tävlingar med flera etapper är det lämpligt att tilldela varje deltagare den totala avgiften, och endast skapa fakturor från den sista etappen. Då slippar man separata fakturor för varje etapp. (I de fall många deltagare bara springer vissa etapper, kan de i stället vara enklare med separata fakturor för varje etapp.)

När du överför resultat till nästa etapp finns möjlighet att överföra deltagare som direktanmält sig (till en etapp) till nästa etapp med status deltar ej. På så sätt kan du få med dessa i den slutgiltiga ekonomiska sammanställningen. Se hantera flera etapper.

Innehåll

  1. Kontant betalning

Kommentarer

Åldersberoende avgifter

2022-03-22 22:57:54 av Johan Jacobsson

Tack, det var "Åldersgräns: äldre" som jag hade missförstått och satt till "17". Lämnar jag den tom så funkar allt som det borde.

Åldersinställningar

2022-03-22 22:09:43 av Erik Melin

Det fungerar. För svenska förhållanden ska du nog bara ställa in en åldersgräns för ungdom (16 år), och lämna den andra åldersgränsen blank. Den använder du om du vill ge pensionärsrabatt eller liknande till dem som är äldre än en viss ålder. Ställer du denna gräns till 17 år (t.ex.) får alla i praktiken reducerad avgift.

Din utsaga om åldersgräns för "vuxen" (som inte finns i MeOS) får mig att tro att du missförstått vad som avses.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in