English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2014-02-26:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Fjärrinmatning och radiotider från Internet

Uppdaterad: 2014-02-26

Fjärrinmatning på sidan Automater låter dig hämta stämplingar och inlästa brickor från Internet. Ange adressen, URL, till webbservern som tillhandahåller inmatningen.

Om Använd ROC-protokoll är markerat används protokollet Radio Online Control (ROC), annars används MeOS Input Protocol (MIP). Exempelkod för att sätta upp en MIP-server, där man kan mata in startnummer och kontrollnummer i ett webbformulär för att registrera en radiopassering, finns under MeOS Resurser.

Tävlingens ID-nummer definieras av webbservern, och används för att hämta stämplingar från rätt tävling.

Kontrollmappning behöver endast anges om man vill ange att en viss kontrollkod man får in inte är en kontroll utan har en speciell funktion. (Utan mappning tolkas koden som en kontroll med denna kod.) Mata in kod och välj funktion: Du kan välja mellan start, check och mål.

Kommentarer

Kontrollmappning vid fjärrinmatning

2017-08-29 23:31:17 av Johan Jacobsson

Normalt brukar start, töm o checkenheter ha kodnummer 1-10 men det verkar inte vara möjligt att definiera en mappning med kod lägre än 10 vid fjärrinmatning? Vad är anledningen till den begränsningen?
Missar man att programmera startenheten med en kod 10 eller större så kan man inte använda den som online-start i MeOS, eller?


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in