English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2012-06-15:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Speakerstöd

Uppdaterad: 2012-06-15

För att komma åt speakerstödet kryssar du för rutan Använd speakerstöd på sidan tävling.

Välj först vilka klasser och vilka kontroller du vill bevaka. Gå till inställningar på sidan speaker. Inga andra förinställningar behöver göras och du kan när som helst ändra vad du bevakar. Inställningen sparas inte i tävlingen, utan gäller endast på den dator där den görs.

I nästa steg får du upp en knapprad med de valda klasserna och en del andra funktioner. När du klickar på en klass kommer du till klassvyn. Knappen händelser tar fram en lista som kontinuerligt fylls på med resultat, radiotider och andra rapporter, se händelsevyn.

Innehåll

  1. Händelsevyn
  2. Klassvyn
  3. Inmatning av passertider
  4. Elektroniska passertider
  5. Redigera passertider
  6. Prioritera bevakning av vissa deltagare
  7. Liveresultat – Stoppur

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in