English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-12-15:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Bantilldelning

Uppdaterad: 2015-12-15

En sträcka i en klass har en ordnad uppsättning banor. Dessa tilldelas löparna i klassen rullande efter startnummer.

Exempel

Finns tre banor, A, B och C, får löpare 1 bana A, löpare 2 bana B, löpare 3 bana C, löpare 4 bana A och så vidare. För att gaffla en stafett med 3 sträckor och tre banor kan man alltså lägga in bana ABC på sträcka 1, BCA på sträcka 2 och CAB på sträcka 3.

Ännu mer spridning kan man få om man lägger in ABCABC på sträcka 1, BCACAB på sträcka 2 och CABBCA på sträcka 3. Då finns sex möjliga ordningar att springa banorna i: ABC, BCA, CAB, ACB, BAC och CBA. Det är alla möjliga ordningar över tre banor.

Knyta bana vid målgång

Om du aktiverar banpool kommer, är gafflingen inte låst för en sträcka förrän löparen gått i mål. Då väljer MeOS den bana från sträckans möjliga banor som bäst matchar stämplingarna i brickan. Bantilldelningen görs oberoende för varje sträcka, och ingen kontroll görs av att ett lag som helhet sprungit alla gafflingsalternativ.

Om du istället aktiverar Oordnade parallella sträckor, kommer MeOS att tillåta att inom ett lag och för varje grupp av parallella sträckor, att löparna på de parallella sträckorna tar vilken av lagets gafflingar som helst.

För att exemplifiera: om sträcka 3 är parallell med 4 olika banor (och fyra löpare), så spelar det ingen roll vilken av löparna som väljer vilken bana. MeOS kontrollerar i detta fall att samtliga lagets banor löpts, det enda som tillåts är en annan ordning.

Definiera gafflingsnycklar

Funktionen definiera gaffling låter dig enkelt konstruera en optimal gaffling från de banor du har. Markera ett antal banalternativ och de sträckor som ska ha de banorna, och välj använd valda banor på valda sträckor. Om andra sträckor ska ha en annan uppsättning banor, upprepar du denna procedur med dessa sträckor, tills alla sträckor har rätt banor associerade. Därefter väljer du beräkna och tillämpa gaffling. MeOS beräknar en optimal gaffling utifrån banorna; speciellt effektivt är det om banorna är gafflade mot varandra, med vissa gemensamma kontroller.

Om du vill se de fullständiga gafflingsalternativ (för lagen som helheter) som är definierade, väljer du visa gafflingar. Här får du också närmare information om eventuella orättvisor.

På sidan listor finns en lista över bantilldelningen. Här anges varje deltagare och vilken bana hon förväntas löpa. Om du kör kontroll inför tävlingen på sidan listor framgår också precis vilka kontroller varje löpare förväntas besöka.
Tips
På sidan listor finns också lagens banor i en lista med tabellformat. Kopiera den listan och klistra in i ett i ett ordbehandlingsprogram (eller kalkylbladsprogram) för att skapa etiketter med lagnummer och sträcka, som kan klistras på kartor.

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in