English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Oparade brickor

Uppdaterad: 2011-02-25

En oparad bricka är en bricka som lästs in i MeOS, men som ännu inte parats ihop med en deltagare. Om du ändrar en deltagares bricknummer, och det finns en oparad bricka med det numret, knyts brickan automatiskt ihop med deltagaren.

Knappen hantera brickor på sidan deltagare tar dig till en tabell med alla inlästa brickor. Genom att klicka på tabellrubriken bricka sorterar du på bricknummer och genom att klicka på tabellrubriken deltagare sorterar du på deltagare, se tabelläge. Funktionen urval används för att söka och filtrera. Om du klickar på ett bricknummer får du upp information om brickan och en lista med alla deltagare. Genom att markera en deltagare och välja para ihop knyts den valda brickan och deltagaren ihop. Väljer du istället sätt som oparad sparas brickan som oparad.
Tips
Oparade brickor kan tas bort, t.ex. brickor som lästs in av misstag eller som test.

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in