English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-02-06:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Automatisk utskrift och filexport

Uppdaterad: 2015-02-06

Automatisk resultatutskrift och export av filer för webben sköts i MeOS av automaten Resultat / export på sidan Automater.
Tips
Ett smidigt sätt att skapa en automat för en viss lista är att använda knappen automatisera på respektive lista.
Du kan välja om automaten ska skriva ut och/eller exportera. I det första fallet får du välja skrivare och inställningar, i det andra fallet måste du välja en fil att exportera till. Dessutom kan du välja om filen ska vara strukturerad (vilket innebär att den är baserad på en tabellstruktur) eller fritt formaterad. Du kan också aktivera HTML med AutoRefresh. Det innebär att den webbläsare som visar upp filen instrueras att ladda om den med samma intervall som den exporteras på nytt.

Du kan välja ett eget skript som MeOS kör efter varje export. Den här funktionen är användbar för exportera listor till webben.

Tidsintervall ställer in hur ofta utskriften / exporten görs.

Under listval finns väljer du vad listan ska innehålla och hur den formateras. Läs mer om i avsnittet om listor. Dessutom finns alternativet skriv endast ut ändrade sidor vilket innebär att endast sidor som inte skrivits ut tidigare skrivs ut.
Observera
Om du väljer att endast skriva ut ändrade sidor kan det hända att endast sidan två i en viss klass skrivs ut (om det bara är där det skett förändringar). Det innebär att den som anslår listor måste vara uppmärksam.

Om du startar om automaten glömmer MeOS bort vilka sidor den skrivit ut tidigare.

Innehåll

  1. Exportera listor till webben

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in