English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-02-24:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Resultatregler

Uppdaterad: 2015-02-24

Det finns två uppsättningar regler i en resultatmodul: en för individuella lopp och en för lag. Syftet med regeluppsättningarna är detsamma, men vilka symboler som är tillgängliga skiljer sig förstås mellan deltagare och lag. För en deltagare finns till exempel Course som är deltagarens bana, medan ett lag har RunnerTime som är löptiderna för lagets deltagare.

Det är inte nödvändigt att själv skriva kod för de rutiner där standardreglerna fungerar. Och hanterar man bara individuella lopp, så fyller reglerna för lag förstås ingen funktion.

Statusberäkning

Statusregeln beräknar deltagarens status (Godkänd, diskad osv). Standardmetoden returnerar Status, som är symbolen för deltagarens/lagets status enligt standardreglerna. Rutinen måste returnera någon av symbolerna. Returvärdet måste vara någon av symbolerna: StatusOK, StatusDNS, StatusMP, StatusDNF, StatusDQ, StatusMAX, StatusUnknown, eller StatusNotCompetiting.

Tidsberäkning

Rutinen används för att beräkna tiden, i sekunder, för deltagaren eller laget. Standardmetoden returnerar symbolen Time.

Poängberäkning

Rutinen används för att beräkna en poäng (eller annat tal som kan visas i listan); tolkningen av poängen beror helt på rutinen placeringspoäng.

Placeringspoäng

Detta är den viktigaste rutinen. Den beräknar en intern poäng som används för att sortera deltagarna/lagen och tilldela placering. Lägre poäng innebär lägre (bättre) placering. Lika poäng innebär samma placering.

Standardmetoden returnerar Time om deltagaren/laget är godkänd, annars 900000 + Status. Den snabbaste godkända får då lägst placeringspoäng och vinner. Ej godkända får högre poäng än alla godkända.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in