English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2016-01-20:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Definierade symboler

Uppdaterad: 2016-01-20

Här följer listan över de symboler som MeOS definierar för deltagare och lag. Vektorer indikeras med enkelhake, [], matriser med dubbelhake [][]. Använd RunnerStatus.size() för att uttrycka antalet deltagare i laget.

Deltagare

BibNummerlapp
BirthYearYear of birth
CardControls[]Deltagares bricka, matchade kontroller (-1 för omatchade stämplingar)
CardPunches[]Deltagares bricka, stämplingskoder
CardTimes[]Deltagares bricka, stämplingstider
ClubIdKlubb-id
ComputedPointsPoäng beräknad av modulens poängmetod
ComputedStatusStatus beräknad av modulens statusmetod
ComputedTimeTid beräknad av modulens tidsmetod
Course[]Deltagares bana
CourseLengthBanans längd
DistrictIdDistrikt-id
FeeDeltagares/lags avgift
FinishDeltagares/lags måltid
InputNumberAnvändardefinierat inmatat värde
InputPlaceDeltagares/lags ingångsplacering
InputPointsDeltagares/lags ingångspoäng
InputStatusDeltagares/lags ingångsstatus
InputTimeDeltagares/lags ingångstid
LegSträcknummer, noll-baserad
LegPlace[]Placering på sträcka
LegTimeAfter[]Tid efter sträcksegrare
LegTimeDeviation[]Avvikelse +/- från förväntad tid på sträcka
MaxTimeMaxtid
PlaceDeltagares/lags placering
PointAdjustmentDeltagares/lags manuella poängjustering
PointOvertimeDeltagares/lags rogaining-övertid
PointReductionUträknad poängreduktion för rogaining
PointsDeltagares/lags rogaining-poäng
ShortenAntal banavkortningar
ShortestClassTimeSnabbast tid i klassen
SplitTimes[]Deltagares mellantider
SplitTimesAccumulated[]Deltagares totala löptid till kontroll
StartDeltagares/lags starttid
StatusDeltagares/lags status
StatusDNFStatuskod för utgått
StatusDNSStatuskod för ej start
StatusDQStatuskod för diskvalificering
StatusMAXStatuskod för uppnådd maxtid
StatusMPStatuskod för saknad stämpling
StatusNotCompetitingStatuskod deltar ej
StatusOKStatuskod för giltigt resultat
StatusUnknownStatuskod för okänt resultat
TimeDeltagares/lags tid
TimeAdjustmentDeltagares/lags tidsjustering
TotalPlaceDeltagares/lags sammanlagda placering
TotalStatusDeltagares/lags sammanlagda status
TotalTimeDeltagares/lags sammanlagda tid

Lag

BibNummerlapp
ClubIdKlubb-id
ComputedPointsPoäng beräknad av modulens poängmetod
ComputedStatusStatus beräknad av modulens statusmetod
ComputedTimeTid beräknad av modulens tidsmetod
DistrictIdDistrikt-id
FeeDeltagares/lags avgift
FinishDeltagares/lags måltid
InputNumberAnvändardefinierat inmatat värde
InputPlaceDeltagares/lags ingångsplacering
InputPointsDeltagares/lags ingångspoäng
InputStatusDeltagares/lags ingångsstatus
InputTimeDeltagares/lags ingångstid
MaxTimeMaxtid
PlaceDeltagares/lags placering
PointAdjustmentDeltagares/lags manuella poängjustering
PointOvertimeDeltagares/lags rogaining-övertid
PointReductionUträknad poängreduktion för rogaining
PointsDeltagares/lags rogaining-poäng
RunnerCardControls[][]Matchade kontroller (-1 för omatchade) för varje lagmedlem
RunnerCardPunches[][]Stämplingskoder för varje lagmedlem
RunnerCardTimes[][]Stämplingstider för varje lagmedlem
RunnerCourse[][]Deltagares bana
RunnerFinish[]Måltid för varje lagmedlem
RunnerOutputNumbers[][]Utdata (tal) från varje lagmedlem
RunnerOutputTimes[][]Utdata (tid) från varje lagmedlem
RunnerPoints[]Poäng för varje lagmedlem
RunnerSplitTimes[][]Deltagares mellantider
RunnerStart[]Starttid för varje lagmedlem
RunnerStatus[]Status för varje lagmedlem
RunnerTime[]Tid för varje lagmedlem
ShortenAntal banavkortningar
ShortestClassTimeSnabbast tid i klassen
StartDeltagares/lags starttid
StatusDeltagares/lags status
StatusDNFStatuskod för utgått
StatusDNSStatuskod för ej start
StatusDQStatuskod för diskvalificering
StatusMAXStatuskod för uppnådd maxtid
StatusMPStatuskod för saknad stämpling
StatusNotCompetitingStatuskod deltar ej
StatusOKStatuskod för giltigt resultat
StatusUnknownStatuskod för okänt resultat
TimeDeltagares/lags tid
TimeAdjustmentDeltagares/lags tidsjustering
TotalPlaceDeltagares/lags sammanlagda placering
TotalStatusDeltagares/lags sammanlagda status
TotalTimeDeltagares/lags sammanlagda tid
BibNummerlapp
ClubIdKlubb-id
ComputedPointsPoäng beräknad av modulens poängmetod
ComputedStatusStatus beräknad av modulens statusmetod
ComputedTimeTid beräknad av modulens tidsmetod
DistrictIdDistrikt-id
FeeDeltagares/lags avgift
FinishDeltagares/lags måltid
InputNumberAnvändardefinierat inmatat värde
InputPlaceDeltagares/lags ingångsplacering
InputPointsDeltagares/lags ingångspoäng
InputStatusDeltagares/lags ingångsstatus
InputTimeDeltagares/lags ingångstid
MaxTimeMaxtid
PlaceDeltagares/lags placering
PointAdjustmentDeltagares/lags manuella poängjustering
PointOvertimeDeltagares/lags rogaining-övertid
PointReductionUträknad poängreduktion för rogaining
PointsDeltagares/lags rogaining-poäng
RunnerCardControls[][]Matchade kontroller (-1 för omatchade) för varje lagmedlem
RunnerCardPunches[][]Stämplingskoder för varje lagmedlem
RunnerCardTimes[][]Stämplingstider för varje lagmedlem
RunnerCourse[][]Deltagares bana
RunnerFinish[]Måltid för varje lagmedlem
RunnerOutputNumbers[][]Utdata (tal) från varje lagmedlem
RunnerOutputTimes[][]Utdata (tid) från varje lagmedlem
RunnerPoints[]Poäng för varje lagmedlem
RunnerSplitTimes[][]Deltagares mellantider
RunnerStart[]Starttid för varje lagmedlem
RunnerStatus[]Status för varje lagmedlem
RunnerTime[]Tid för varje lagmedlem
ShortenAntal banavkortningar
ShortestClassTimeSnabbast tid i klassen
StartDeltagares/lags starttid
StatusDeltagares/lags status
StatusDNFStatuskod för utgått
StatusDNSStatuskod för ej start
StatusDQStatuskod för diskvalificering
StatusMAXStatuskod för uppnådd maxtid
StatusMPStatuskod för saknad stämpling
StatusNotCompetitingStatuskod deltar ej
StatusOKStatuskod för giltigt resultat
StatusUnknownStatuskod för okänt resultat
TimeDeltagares/lags tid
TimeAdjustmentDeltagares/lags tidsjustering
TotalPlaceDeltagares/lags sammanlagda placering
TotalStatusDeltagares/lags sammanlagda status
TotalTimeDeltagares/lags sammanlagda tid

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in