English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2017-03-09:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Appendix I: Mästerskap med kval och final

Uppdaterad: 2017-03-09

Den här guiden går i punktform igenom ett antal steg som behövs för att genomföra en mästerskapstävling (eller motsvarande) med kval och final. Indata är, förutom anmälningar och banor, ranking, som används för att skapa jämna kvalheat och definiera startordning i kvalet.

Förberedelse

Heatindelning

Lottning och seedning

Varje kvalheat lottas manuellt för sig. Vanligtvis sätter man upp ett startschema i samråd med speaker och tävlingsledning.

Genomför kvalet

Inga speciella åtgärder krävs jämfört med en vanlig tävling.

Förberedelse final

Först ska finaltävlingen skapas.

Skapa finalklasser

Starttider

Instruktionen nedan gäller om du vill ordna starttiderna strikt efter placering i kvalet. Det är förstås möjligt att använda andra lottningsprinciper.
Bra att veta
MeOS garanterar inte att tilldelningen av starttider uppfyller villkoret att löpare från samma klubb inte startar på angränsande tider. MeOS försöker efter bästa förmåga flytta löpare för att undvika krockar, men om fler än hälften av deltagarna kommer från samma klubb är det omöjligt. Även om det finns en stor koncentration av deltagare från samma klubb i en viss del av startfältet, kan det hända att MeOS inte lyckas uppfylla detta önskemål. Starttider tilldelas i vilket fall.

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in