English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-03-11:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Kontroller

Uppdaterad: 2015-03-11

MeOS hanterar oftast kontroller automatiskt, men du har möjlighet att manuellt göra vissa inställningar. På sidan kontroller listas alla kontroller som används. Varje kontroll har ett unikt id-nummer. Normalt är detta nummer samma som stämplingskoden, men stämplingskoden kan ändras i efterhand.
Bra att veta
Det är kontrollens id-nummer som man refererar till i en bana.
Varje kontroll kan ges ett namn. Ersätt kontrollens nummer inom hakparentes, exempelvis [32], med det namn du önskar. Det namnet används i speakerstödet och det går att skriva ut resultatlistor där mellantider vid namngivna kontroller tas med. Status anger hur en kontroll används. Möjliga värden är OK, multipel, rogaining eller trasig. Tidsjustering kan användas om kontrollens klocka går fel; skriv in en tidsjustering på formatet +/- MM:SS.

Minsta sträcktid innebär att ingen löpare kan få en tid på sträckan som är snabbare än den angivna tiden. Om löparen är snabbare kommer alla efterföljande tider att justeras upp. Funktionen kan användas t.ex. vid vägpassage om man vill låta alla löpare passera rättvist utan tidspress. Observera att tidsjusteringen inte kan göras förrän löparen gått i mål, varför radiotider kan bli något felaktiga.
Bra att veta
Notera att de ändringar du gör på en kontroll får genomslag direkt; alla resultat räknas om och alla listor uppdateras.

Innehåll

  1. Tabelläge och statistik

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in