English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-01-17:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Resultatmoduler

Uppdaterad: 2015-01-17

En resultatmodul kan användas om du vill räkna ut resultatet enligt speciella regler, t.ex. Det är främst fantasin som sätter begränsningen.

En resultatmodul består av ett antal resultatregler skriva i MRL (MeOS Result Language). Du skapar och ändrar resultatmoduler på sidan Listor genom funktionen Resultatmoduler.

Sedan måste du skapa en lista som pekar ut listmodulen i inställningen Resultatuträkning under listegenskaper. Ofta vill du också sortera listan i enlighet med resultatuträkningen, och då väljer du Egen sortering i inställningen Global sorteringsordning. Dessutom måste du för varje listpost som ska använda resultat från resultatmodulen (T.ex. deltagares status/placering/tid), markera rutan Data från resultatmodul.

Det sista kravet kan tyckas onödigt, men tillåter dig att skapa en lista baserad på en justerad tid från en egen resultatuträkning, men som också visar den ojusterade/faktiska tiden inom parentes.

Innehåll

  1. MRL – MeOS Result Language
  2. Resultatregler
  3. Definierade symboler
  4. Testkörning och avlusning

Kommentarer

Beräkningar från Rogaine

2017-03-09 21:17:29 av Henrik Ortman

Går det att göra beräkningar från poängresultat från Rogaine?
Vill kunna göra en egen extra resultatpost baserat på där löparen med högst poäng får tiden 30 minuter och sedan blir det tidstillägg på 0.5 min per poäng efter vinnaren.

Rogaine-beräkning

2017-03-09 21:43:16 av Erik Melin

Ja, det är nog inte så svårt att få till.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in